ZAWIADOMIENIE
O PRZEJĘCIU DWORCA AUTOBUSOWEGO POZNAŃ GŁÓWNY
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. uprzejmie informuje, że ze skutkiem od dnia 01.10.2019 r.
nastąpiło przejęcie przez ZKZL sp. z o.o. od PKS Poznań S.A. dworca autobusowego Poznań Główny,
położonego przy ul. Stanisława Matyi 2 w Poznaniu (dalej jako Dworzec), wraz z prowadzeniem działalności dworcowej,
w tym w zakresie obsługi wjazdów autobusów na Dworzec i sprzedaży biletów.
 
Wyjaśniamy przy tym, że w związku z trybem przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki PKS Poznań S.A. ZKZL sp. z o.o. wstąpił automatycznie w prawa
i obowiązki PKS Poznań S.A., związane z przejmowanym Dworcem, zgodnie z zasadą sukcesji generalnej, wyrażonej w art. 531 Kodeksu Spółek Handlowych.---------------------------------------------------------------------------------

Regulamin Dworca Autobusowego Poznań Główny

plik PDF - pobierz

Uchwała nr 24/2019 Zarządu spółki
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.kontakt@dworzecautobusowy.poznan.pl