Dla przewoźników

Strona Główna » Dla przewoźników

Cennik opłat za korzystanie z Dworca autobusowego
Poznań Główny przy ul. Stanisława Matyi 2 w Poznaniu

/wartości opłat netto/

1.1. Opłata za wjazd autobusu - w odniesieniu do pierwszych 100 wjazdów w miesiącu

28,26 zł

1.2. Upust handlowy stosowany do opłaty w pkt. 1.1. w odniesieniu do wjazdów: od 101 do 200 wjazdu w miesiącu

20%

1.3. Upust handlowy stosowany do opłaty w pkt. 1.1. w odniesieniu do wjazdów: od 201 do 400 wjazdu w miesiącu

25%

1.4. Upust handlowy stosowany do opłaty w pkt. 1.1. w odniesieniu do wjazdów: od 401 do 600 wjazdu w miesiącu

40%

1.5. Upust handlowy stosowany do opłaty w pkt. 1.1. w odniesieniu do wjazdów: od 601 do 1000 wjazdu w miesiącu

55%

1.6. Upust handlowy stosowany do opłaty w pkt. 1.1. w odniesieniu do wjazdów: od 1001 do 1400 wjazdu w miesiącu

70%

1.7. Upust handlowy stosowany do opłaty w pkt. 1.1. w odniesieniu do wjazdów: od 1401 do 2000 wjazdu w miesiącu

85%

1.8. Upust handlowy stosowany do opłaty w pkt. 1.1. w odniesieniu do wjazdów: powyżej 2000 wjazdu w miesiącu

90%

2.1. Opłata za wjazd autobusu - w odniesieniu do pierwszych 100 wjazdów w miesiącu

30,66 zł

2.2. Upust handlowy stosowany do opłaty w pkt. 2.1. w odniesieniu do wjazdów: od 101 do 200 wjazdu w miesiącu

10%

2.3. Upust handlowy stosowany do opłaty w pkt. 2.1. w odniesieniu do wjazdów: od 201 do 300 wjazdu w miesiącu

15%

2.4. Upust handlowy stosowany do opłaty w pkt. 2.1. powyżej 300 wjazdu w miesiącu

25%

3.1. Opłata za odprawę autobusu (za uzgodniony wjazd)

60,12 zł

4.1. Opłata za wjazd nieuprawiony

300 zł

4.2. Opłata za naruszenie określonych w Regulaminie zasad porządkowych i zasad korzystania z Dworca

150 zł

4.3. Zanieczyszczenie terenu dworca płynami eksploatacyjnymi lub innymi nieczystościami

500 zł

4.4. Postój powyżej 2 godzin w przypadku awarii autobusu (za każdą następną godzinę)

100 zł

4.5. Przedłużenie postoju autobusu za pierwsze 15 minut (ponad czas regulaminowy)

15 zł

4.6. Przedłużenie postoju autobusu (ponad czas wskazany w pkt 4.5) - za każde rozpoczęte 10 min.: a) w przypadku nieblokowania stanowiska innemu Przewoźnikowi; b) w przypadku zablokowania stanowiska innemu Przewoźnikowi

a) 40 zł b) 80 zł

4.7. Wjazd okazjonalny, w tym turystyczny przez Przewoźnika posiadającego podpisaną umowę, bez wcześniejszego uzgodnienia wjazdu z Dyspozytorem Ruchu

100 zł

Regulamin Dworca autobusowego Poznań Główny

Regulamin Dworca autobusowego Poznań Główny wiążący od dnia 01.03.2023 r. podjęty uchwałą nr 3/2023 z dnia 02.02.2023 r. Zarządu Spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. (uwzględniający waloryzację opłat za wjazdy od dnia 01.03.2023 r.)

Regulamin

Zakres odpowiedzialności

Dworzec/Dyspozytor nie odpowiada za brak zgłoszenia opóźnienia lub odwołania kursu przez Przewoźnika.

Dworzec nie odpowiada za rzeczy bądź bagaże pozostawione przez pasażerów w autobusach.

Dworzec nie odpowiada za bagaż pozostawiony na Dworcu bez opieki.

Dworzec nie odpowiada za paczki przewożone przez Przewoźników.

Dworzec nie odpowiada za pozostawionych przez Przewoźnika pasażerów.

Zgłoszenie wjazdów, opóźnień, awarii i odwołania kursów

Kontakt do Dyspozytora ruchu Telefon czynny od godz. 6.00 do 22.00.

Druki do pobrania

Karty wjazdu dla przewoźników, posiadających podpisaną umowę (1001KB, DOCX)

Pobierz plik

Karty wjazdu dla przewoźników, nieposiadających podpisanej umowy (1001KB, DOCX)

Pobierz plik