Dla podróżnych

Strona Główna » Dla podróżnych

Dworzec funkcjonuje przez wszystkie dni w roku, całodobowo.

Poczekalnia dla pasażerów jest dostępna całodobowo

 • 61 415 86 90 (czynny w godzinach pracy Centrum Informacji Pasażerskiej)

 • Od poniedziałku do piątku oprócz świąt w godz. od 9:00 do 17:00

 • W soboty, niedziele oprócz świąt w godz. od 10:00 do 19:00

 • 703-303-296 Infolinia 24h (koszt za pełną minutę połączenia 1,69 zł netto tj. 2,08 zł brutto)

Sprawdź rozkład jazdy

Kasy biletowe

 • Od poniedziałku do piątku oprócz świąt w godz. od 7:00 do 20:00

 • W soboty, niedziele i święta w godz. od 8:00 do 19:00

Centrum Informacji Pasażerskiej

 • Od poniedziałku do piątku oprócz świąt w godz. od 9:00 do 17:00

 • W soboty, niedziele oprócz świąt w godz. od 10:00 do 19:00

Centrum Informacji
Pasażerskiej

Informacje jakie można uzyskać w Centrum Informacji:

 • godziny odjazdów i przyjazdów autobusów liniowych,
 • o numerze stanowiska odjazdowego i przyjazdowego,
 • o zmianie w rozkładach jazdy,
 • o zniżkach i promocjach dla pasażerów,
 • jak i gdzie kupić bilety,
 • jak zwrócić bilety,
 • informację turystyczną i regionalną (atrakcje miasta, co warto zobaczyć, jak dojechać itp.),
 • materiały informacyjno – promocyjne w zakresie informacji turystycznej.

Pozostałe usługi i udogodnienia
dla pasażerów na terenie Dworca

Infolinia

Skrytki bagażowe

Wizualny system informacji o przyjazdach i odjazdach autobusów

Dostęp do automatów z napojami i przekąskami

Poczekalnia całodobowa, z miejscami siedzącymi

W pobliżu restauracje, sklepy, apteka

Dostęp do toalet publicznych

(w tym toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami)

Kantor wymiany walut i inne usługi

Zakres odpowiedzialności

 • Dworzec nie odpowiada za odwołanie, opóźnienie bądź zawieszenie kursów przez Przewoźnika.
 • Dworzec nie odpowiada za zmiany w rozkładach jazdy Przewoźników.
 • Dworzec nie odpowiada za brak sprzedaży biletów w kasach dworca na daną linię, z uwagi na niepodpisanie umowy współpracy w zakresie sprzedaży biletów przez Przewoźnika.
 • Dworzec nie odpowiada za bagaż pozostawiony bez opieki.

Najczęściej zadawane pytania

Informacji w zakresie rozkładu jazdy autobusów realizujących przewozy z i na Dworzec autobusowy Poznań Główny w komunikacji krajowej i międzynarodowej udziela Centrum Informacji Pasażerskiej; informacje w tej sprawie można uzyskać także na INFOLINII.

Informacji o numerze stanowiska przyjazdowego lub odjazdowego danej linii udziela Centrum Informacji Pasażerskiej. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty, gdyż przy opóźnieniu autobusu stanowisko może ulec zmianie.

Kasy na dworcu autobusowym Poznań Główny prowadzą sprzedaż biletów krajowych i międzynarodowych – informacje w zakresie obsługiwanych kierunków, linii, przewoźników i ceny biletów udzielą Państwu pracownicy w kasach dworca. Dodatkowo na dworcu istnieje możliwość zakupu biletów upoważniających do przejazdu środkami komunikacji miejskiej w zakresie przewozów organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (bilety w formie papierowej, elektronicznej zapisanej na karcie PEKA na okaziciela w pakiecie startowym, elektronicznych biletów długookresowych ZTM i doładowań tPortmonetki).

Kasy na dworcu prowadzą sprzedaż biletów międzynarodowych – informacje w zakresie obsługiwanych kierunków, linii, przewoźników i ceny biletów uzyskają Państwo w kasach dworca.

kasie nr 1 na dworcu autobusowym można zakupić bilety miesięczne i okresowe PKS Poznań S.A.

Zwrot należności za bilet jednorazowy w kasie dworca przysługuje w przypadku:

 • niezrealizowania przez Przewoźnika zaplanowanego kursu – zwrot w wysokości 100 % wartości biletu,
 • rezygnacji pasażera z usługi przewozu z uwagi na opóźnienie kursu – zwrot w wysokości 100% wartości biletu,
 • rezygnacji pasażera z usługi przewozu zgłoszonej najpóźniej na 15 minut przed godziną odjazdu autobusu – zwrot po potrąceniu opłaty manipulacyjnej.

Decyzję o dokonaniu zwrotu należności w przypadkach innych niż wskazane powyżej dokonuje Przewoźnik na wniosek pasażera. Kasa biletowa Dworca potwierdza na odwrocie biletu fakt niewykorzystania biletu, poprzez wpisanie daty, godziny i podpisu Kasjera (lub Dyspozytora Ruchu). Jeżeli kurs wykonywany jest w godzinach, kiedy kasy biletowe są zamknięte, niewykorzystanie biletu musi zostać potwierdzone przez Dyspozytora Ruchu lub Kierownika Dworca.

Aktualności

Zobacz wszystkie