Oferta

Strona Główna » Oferta

Oferta reklamowa na Dworcu autobusowym Poznań Główny

L.p. Rodzaj nośnika Lokalizacja Wielkość Czynsz najmu (netto) Zdjęcie
1 Ramka na plakaty Kasy biletowe A3

350 zł miesięcznie

W przypadku najmu większej ilości ramek
10% upustu na drugą i kolejną ramkę

2 Pylon Terminal poza
lokalem Dworca
1,12m (szerokość) x 2,00 m (wysokość)

550 zł miesięcznie

(jedna ściana)

3 Gablota reklamowa lokal Dworca
(skrajnie położone)
1,1m (szerokość) x 1,75m (wysokość)

500 zł miesięcznie

4 Dystrybucja ulotek wśród pasażerów Lokal dworca i terminal

100 zł dzień

5 Kampanie sprzedażowo-promocyjne

Wycena indywidualna dla każdego klienta